Отпадъци, които не подлежат на рециклиране

Предполагам, че ако го направиш, се чувстваш поне малко по-добре и по-горд със себе си… Но знаеш ли, че има някои неща, които трябва да пропуснат контейнера за разделно събиране на отпадъци и да отидат в обикновения? Мислейки си, че правим добро ние всъщност вредим повече. Ако изхвърлиш предмети, които не могат да бъдат рециклирани, рискуваш [...]