Google Web Fonts

От известно време с любопитство чаках деня, в който Google ще се включат с добилите напоследък популярност уеб-шрифтове. Очакванията ми се оправдаха — Google Web Fonts отдавна вече са факт. С все по-широкото навлизане на HTML5 вече е лесно, бързо и удобно да се използва @font-face. Единственото основно изискване е да имате модерен браузър, както [...]