Ралица – като вечерница в небето

Тъмнина. Толкова е тихо, че и муха да прелети ще се чуе. Вятърът леко раздвижваше клоните ту на ляво, ту на дясно. В селото всички спяха, след дългия и изтощителен ден, изпълнен с толкова напрежение и нерви. Само Ралица не можеше да заспи. Всички жени в селото й завиждаха и искаха да са на нейното [...]

Отчитане на разходи в една фирма

Разходите представляват намаляване на стойността на икономическата изгода през отчетния период. По-конкретно разходите се формират от намалението на стойността на активи, начисляване на трудово възнаграждение, осигуровки и други в резултат на осъществена дейност в предприятието, независимо от момента на тяхното изплащане. Правилното организиране на отчетността на основните производствени разходи и разходите по доставките от счетоводител е [...]

Началото на „модерния“ похват в съвременния интериорен дизайн

Ако в дословен превод старогръцката дума „εκλεκτικα“ означава селектиране, т.е. избор на най-доброто от чуждото творчество, то за интериорите от този период тя се употребява в смисъл на безпринципно съчетание от разнородни художествени мотиви. Така че стилът - еклектика всъщност означава – безстилие. Забогатялата едра, средна и дребна буржоазия иска да подражава по разкош на свалената [...]