Отворени въпроси за доверието

Доверието. Родоначалник и в същото време разрушител на всички човешки взаимоотношения. По дефиниция в речниците, това е способността да вярваш във и да разчиташ на някого, съдейки по неговите действия в миналото. Но в реалния живот е нещо, което печелиш трудно и губиш с лекота. И когато това се случи, става неимоверно трудно да го възвърнеш. Няма [...]