Отчитане на разходи в една фирма

Разходите представляват намаляване на стойността на икономическата изгода през отчетния период. По-конкретно разходите се формират от намалението на стойността на активи, начисляване на трудово възнаграждение, осигуровки и други в резултат на осъществена дейност в предприятието, независимо от момента на тяхното изплащане. Правилното организиране на отчетността на основните производствени разходи и разходите по доставките от счетоводител е [...]