Приказка за острова с перфектните жени

Имало някога много много отдавна един самотен остров в океана. Той бил толкова отдалечен от сушата, че обитателите му дори не подозирали, че съществуват и други хора на света. Хората на острова живеели просто и щастливо (доколкото им позволявала човешката природа): ставали сутрин рано, трудели се за прехраната си, вечер се прибирали при семействата си, [...]